e-rejestracja:  https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna

Untitled Document
    Nowa strona 1

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (21.03.2017)

Dostawa artykułów spożywczych(13.12.2016)

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu zaprasza do składania ofert na: „Transport sanitarny na terenie Jarosławia i powiatu jarosławskiego pielęgniarki i lekarza na zabiegi i wizyty domowe”. (29.11.2016)

Modernizacja sieci informatycznej w budynku Szpitala Wojewódzkiego OLK przy ul. Sportowej 6 w ramach zadania pn. Modernizacja obiektów i zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85. (14.10.2016)

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu zaprasza do składania ofert na: Dostawy ziemiopłodów(13.09.2016)

Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r. Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listonada 2015 r. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego w zakresie: (08.04.2016)

Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r. Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego w zakresie: (23.02.2016)

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Przemyślu(14.01.2016)

Dostawy materiałów medycznych (11.11.2015)

Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego w Przemyślu w zakresie: (29.10.2015)

Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego w Przemyślu w zakresie: (29.10.2015)

Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej oraz rozbudowa wewnętrznych instalacji c.t., wod.-kan. i elektrycznej na potrzeby wykonania wentylacji sal chorych Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanych w budynku 2/3493 Szpitala Miejskiego w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85 (23.09.2015)

Dostawy odczynników, materiałów, testów do badań laboratoryjnych oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego (11.08.2015)

Dostawy środków czystości oraz detergentów (01.07.2015)

Dostawy endoprotez (19.06.2015)

Przeglądy okresowe i pogwarancyjne oraz naprawy bieżące sprzętu medycznego(10.06.2015)

Dostawa sprzętu medycznego.(05.05.2015)

Szpital Miejski w Przemyślu ogłasza rokowania i zaprasza do złożenia oferty na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego w Przemyślu w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Dermatologicznym (29.04.2015)

Dostawy odczynników, materiałów, testów do badań laboratoryjnych, dzierżawa analizatora hematologicznego oraz serwisowanie aparatu LabUReader Plus firmy 77 ELEKTRONIKA.(22.04.2015)

ul. Słowackiego 85 37-700 Przemyśl OGŁASZA PRZETARG USTNY– LICYTACJĘ na sprzedaż następujących ruchomości:(27.03.2015)

Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego w Przemyślu w zakresie:(29.01.2015)

Dostawy mięsa i jego przetworów (18.12.2014)

Szpital Miejski w Przemyślu ul.Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na najem nieruchomości zlokalizowanej w Przemyślu przy ulicy Słowackiego 85 na działce nr 237, obręb 212 w budynku nr 10/3494 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - apteki ogólnodostępnej(22.10.2014)

Dostawy leków(05.09.2014)

Dostawa materiałów medycznych(08.08.2014)

Przeglądy okresowe i pogwarancyjne oraz naprawy bieżące sprzętu medycznego.(17.04.2014)

Przeglądy okresowe i pogwarancyjne, naprawy bieżące sprzętu medycznego (12.04.2013)

 

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.

Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 REGON 180954820, NIP 795-252-69-31 oraz Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18 REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego w zakresie:

Ogłoszenie o konkursie (plik doc)

Szczegółowe warunki konkursu (plik zip)

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert (plik doc)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert (plik pdf)